Doraemon – Il film

Personaggi: Nobita Nobi, Shizuka Minamoto, Takeshi Goda

Cast: Megumi Ōhara, Wasabi Mizuta, Yumi Kakazu
Case di produzione: TV Asahi, Toho, Asatsu-DK
Registi: Tsutomu Shibayama, Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi

 

Doraemon – Il film: il trailer

Elenco film per bambini

Di seguito sono indicati i principali film per bambini.

Film per bambini del 2020

Film per bamini del 2019

Film per bambini del 2018

Film per bambini del 2017

Film per bambini del 2016

Film per bambini del 2015

Film per bambini del 2014

Film per bambini del 2013

Film per bambini del 2012

Film per bambini del 2011

Film per bambini del 2010

Film per bambini del 2009

Film per bambini del 2008

Film per bambini del 2007

Film per bambini del 2006

Film per bambini del 2005

Film per bambini del 2004

Film per bambini del 2003

Film per bambini del 2002

Film per bambini del 2001

Film precedenti al 2000